Om samarbete

Philipsson & Partner ingår som delägare i paraplyorganisationen HJERTA vilket är en av Sveriges större förmedlarorganisationer vilket idag kan erbjuda rådgivning och upphandling av samtliga försäkringslösningar som marknaden kan erbjuda både inom liv- och sakförsäkringar.

Försäkringsgivare

Sjukvård

If Skadeförsäkrings AB (publ) 106 80 Stockholm

Intäktsförsäkringen

Trygg-Hansa

Kontor- och konsultansvarsförsäkringen

Svedea Försäkringar, Försäkringsgivaren International Insurance Company off Hannover SE genom Svedea AB för kontorsförsäkring.
Och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) för Konsultansvarsförsäkringen.

Ansvarsförsäkring överlåtelsebesiktning och Avvecklingsförsäkring

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)