Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning

I samband med en överlåtelsebesiktning vilar ett stort ansvar på besiktningsmannen. Med SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan du känna dig trygg om det som inte får hända ändå händer. SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan tecknas av de plusmedlemmar som är anslutna till SBRs överlåtelsebesiktningsgrupp och som har tecknat SBR Kontors- och Konsultansvarsförsäkring. Försäkringen gäller under förutsättning att SBRs uppdragsbekräftelse för överlåtelsebesiktning använts.

Premie

Premien består av en fast och en rörlig del

Fast del:
Certifierade besiktningsmän 6 400 kronor
Godkända besiktningsmän 8 800 kronor

Dokument