Avvecklingsförsäkring

För dig som tänker avveckla din verksamhet finns möjligheten att teckna en Avvecklingsförsäkring. Den ger ett förlängt skydd för krav som du eller ditt företag kan få efter att verksamheten upphört. Avvecklingsförsäkring finns både för konsultansvars- och överlåteleseförsäkring. Fördelar med att teckna ett 10-årigt skydd innan man avvecklar verksamheten: Lägre premie Premien utgör en avdragsgill kostnad i rörelsen Skydd under hela den tid som man har en skadeståndsskyldighet enligt lag.

Premie

Förlängt försäkringsskydd konsultansvar vid avvecklad verksamhet
5 år 9 200 kronor, 10 år 10 925 kronor.

Förlängt försäkringsskydd för överlåtelsebesiktning vid avvecklad verksamhet
2 år 15 526 kronor

Dokument