Förnyelse av din Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning börjar närma sig.

Förnyelse per 1 april 2021.

Det är åter dags att förnya din försäkring genom SBR och därför efterfrågar vi nu uppgifter om antalet genomförda överlåtelsebesiktningar för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. Denna information ligger till underlag för er försäkringspremie inför nästkommande försäkringsår. Observera att det är viktigt vid skada att korrekt information är anmäld.

Var god återkom till oss så snart som möjligt, dock senast 2020-02-28, med uppgift om antalet genomförda överlåtelsebesiktningar. Vid frågor vänligen kontakta försäkringsservice på Telefon: 08 23 33 10 alt E-post: sbr@phpa.se

Sista dag att lämna in antal besiktningar är 2021-02-28.