Intäktsförsäkring

Om du eller någon annan nyckelperson på företaget skulle råka ut för en sjukdom eller ett olycksfall kan detta få stora konsekvenser på företagets ekonomi. Med SBRs skräddarsydda intäktsförsäkring får man en ekonomisk trygghet som tillåter att fokus ligger på att bli frisk. Försäkringen är framtagen för SBRs medlemmars verksamhet och möter dina behov som företagare.

En vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring ger personlig ersättning. SBRs Intäktsförsäkring lämnar istället ersättning till företaget och man kan själv välja vad försäkringen ska användas till.

I försäkringen ingår bl.a. valbara ersättningsbelopp (15 000 eller 20 000 kronor per månad). Ersättning från 31 dagen vid sjukfrånvaro i minst 30 dagar och ersättningsperioder på 6 eller 12 månader. Premien är avdragsgill för företaget.

Som ny medlem i SBR får du prova på fritt i en månad, förutsatt att du är fullt arbetsför samt att du uppfyller teckningskraven. Erbjudandet får du automatiskt ca. 6 månader efter att du blivit ny medlem.

Premie

Ersättning per månad 20 000 kr (1,5% av PBB/dag).
12 månader: 390 kr/mån

Ersättning per månad 33 000 kr (2,5% av PBB/dag).
12 månader: 770 kr/mån

Dokument