Kontors- och konsultansvarsförsäkring

Som byggingenjör SBR med egen verksamhet är det mycket viktigt med bra försäkringar, både för företaget och för verksamheten. För att SBRs medlemmar ska känna sig trygga i sin yrkesutövning har vi tagit fram en specialanpassad försäkring för våra PLUS-medlemmar.

SBR kontorsförsäkring erbjuder t.ex. allriskomfattning på din egendom, allmänt ansvar för person- eller sakskada, rådgivningsansvar och rättsskydd. SBR konsultansvarförsäkring ger dig det nödvändiga skyddet i din yrkesroll. Om en uppdragsgivare riktar krav mot dig till följd av ett konsultuppdrag hanterar försäkringsbolagets jurister kontakten med uppdragsgivaren, gör utredningar och betalar vid behov ut ersättning.

Premie

7 500 kronor/konsult

Dokument