Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till allmänna sjukvården och ger företagets anställda snabb tillgång till privat vård av professionell kvalitet. Rätt vård i rätt tid innebär ofta kortare sjukskrivning vilket gör att den anställde snabbare kommer tillbaka till arbetet. En sjukvårdsförsäkring är både lönsam för företaget och en trygg och omtänksam förmån för de anställda. Med sjukvårdsförsäkringen slipper man långa vårdköer. Du är bara ett telefonsamtal från bästa möjliga vård och det på tider som passar dig. I SBR Byggingenjörernas alternativ kan du dessutom till en låg kostnad även komplettera sjukvårdsförsäkring med en liv- och olycksfallsförsäkring.

En livförsäkring ger en ersättning vid dödsfall och är ofta en viktig del av familjens ekonomiska trygghet. För att säkerställa den efterlevande partens möjlighet att t.ex. bo kvar i hemmet samt klara de löpande utgifterna utbetalas ett dödsfallskapital på maximalt 6 prisbasbelopp. Vid en olycka ger olycksfallsförsäkringen hjälp och ersättning oavsett om olyckan skett på arbetstid eller fritid. Ersättning ges för bl.a. läkemedel, tandskador, resor och eventuella hjälpmedel. Vid en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad invaliditet, kan man få ersättning i relation till invaliditetsgraden (ersättningsbeloppet är maximalt 30 prisbasbelopp).

Försäkringstagare som tidigare haft sin sjukvårdsförsäkring via Förenade Liv kan teckna en fortsättningsförsäkring via dem i den mån så önskas.

Läs mer och köp trygghetspaketet klicka här

Priser

Sjukvårdsförsäkring från 193 kronor per månad
Inklusive liv- och olycksfallsförsäkring från 258 kronor per månad

Se mer information om ditt pris i ansökningsformulären.

If Vårdplanering

Rådgivning

vardagar 06.00-22.00
helgdagar 08.00-22.00
Telefon: 020-620 620

Tidsbokning
vardagar 08.00-17.00
Telefon: 020-620 620

Dokument