Teckna försäkringen, information och kontakt

För att komma in kontakt med oss fyller du antingen i kontaktformuläret nedan, eller kontaktar oss på
Telefon: 08 - 23 33 10
E-post: Sbr@phpa.se

Information

SBR Dolda felförsäkring

SBR har möjligheten att erbjuda ett dolda fel försäkringspaket för säljare/köpare som har gjort sina besiktningar genom en SBR-Godkänd besiktningsman som arbetar enligt SBR Modellen.

Försäkringen erbjuds i två format, antingen STANDARD eller PLUS.

STANDARD omfattning & pris:

Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr
Premie: 7 350kr / 8 350kr

* Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19 i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).

Försäkringen omfattar även rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.

PLUS omfattning & pris: 
Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr
Pris: 9 350kr / 10 550kr

Utöver det som Dolda fel standard omfattar, omfattas även nedan moment av PLUS försäkringen.

* Försäkringen gäller för fel och skada till följd av felet. Felet ska ha funnits vid besiktningstillfället eller dessförinnan och inte noterats i besiktningsprotokollet. Ersättning för fel lämnas endast då felet orsakat en följdskada på byggnad. Ersättning lämnas för återställande av följdskadan samt av det fel som orsakat denna skada.

* Om ett fel finns registrerat i besiktningsprotokollet som risk eller under rubriken Riskanalys omfattas följdskadan av försäkringen endast om det kan visas att den fanns redan vid besiktningstillfället. Felet som orsakat följdskadan omfattas ej av försäkringen.

Dokument