Om samarbete

Philipsson & Partner ingår som delägare i paraplyorganisationen HJERTA som är en av Sveriges större förmedlarorganisationer vilket idag kan erbjuda rådgivning och upphandling av samtliga försäkringslösningar som marknaden kan erbjuda både inom liv- och sakförsäkringar.

Försäkringsgivare

Dolda-fel försäkring

Gar-Bo Försäkring AB (Fram till 2021-03-01)
Länsförsäkringar AB (Från 2021-01-01)

Studentförsäkringar

Watercircles Sverige AB - www.watercircles.se

Motorfordonsförsäkring

Via Hjerta och Protector Försäkring Sverige

Sjukvård

Nordeuropa Försäkring

Intäktsförsäkringen

If Försäkring AB

Kontor- och konsultansvarsförsäkringen

Svedea Försäkringar, Försäkringsgivaren International Insurance Company off Hannover SE genom Svedea AB för kontorsförsäkring.
Och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) för Konsultansvarsförsäkringen.

Ansvarsförsäkring överlåtelsebesiktning och Avvecklingsförsäkring

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)