Autogiro

Nu har du möjlighet att få månatligen premiedragning på dina försäkringar via SBR. Under fliken dokument så hittar du medgivande om autogiro. Denna skall du fylla i och returnera via mail eller per post till oss. När den kommit oss tillhanda skickas den sedan till din bank för godkännande. När allt är klart får du en bekräftelse på vilka belopp som kommer att dras på ditt konto under de kommande premieaviseringsåret.

Dokument