Vad är SBR-Pension Flexliv?

SBR-Pension Flexliv är ett samarbete mellan SBR, försäkringsbolaget Danica samt kapitalförvaltaren Catella. SBR-Pension Flexliv kan tecknas med tre riskprofiler, låg – medel – hög, med olika stor andel aktieexponering, räntebärande placeringar samt alternativa tillgångar. För varje risknivå finns intervall som definierar högsta respektive lägsta andel av varje tillgångsslag.

Du väljer själv marknadsinriktning och risknivå eller diskuterar fram en lämplig lösning tillsammans med någon av våra försäkringsförmedlare. SBR-Pension Flexliv har som mål att skapa en stabil avkastning på ditt pensionskapital samtidigt som riskerna är lätta att förstå och väl avgränsade.

Läs mer om SBR FlexLiv här

Läs mer om Danica Pension här

Flytträtt

Genom att se över ditt pensionskapital och sänka dina avgifter kan du i bästa fall höja din pension med hundratusentals kronor. Det första du bör göra är att ta reda på vilka avgifter du betalar idag och jämföra dem med alternativen. 

Innan flytträtten infördes 2007 så var konkurrensen på pensionsmarknaden obefintlig. En kund som var missnöjd med avkastning eller avgifter kunde inte påverka sin situation utan fick snällt vara kvar som kund.

2007 infördes lagstadgad fri flytträtt. Dock inte på alla pensionsförsäkringar utan endast de som tecknades efter 2007. För försäkringar tecknade innan 2007 är det fortfarande upp till respektive bolag att bestämma om flytträtt eller inte.

SBRs försäkringsservice hjälper dig med en sammanställning över vilka av dina försäkringar som omfattas av flytträtt och ger dig alternativ för att kunna få lägre avgifter och bättre villkor.

Genom att samla så stora delar som möjligt av ditt pensionssparande under samma tak skapas bättre förutsättningar för en genomtänkt och individanpassad lösning.

Se filmen om FlexLiv här

Varför ska man flytta eller slå ihop pensionsförsäkringarna?

  • Sänka kostnaderna
  • Få bättre överblick på ditt pensionskapital
  • Få möjlighet till bättre förvaltning
  • Ta kontroll över risken i ditt pensionssparande
  • Placera pensionspengarna till samma villkor som professionella investerare hos SBR-Pension Flexliv!

Dokument