Hur fungerar tjänsten?

Det är enkelt att få en sammanställning på befintliga försäkringar och en jämförelse av de villkor och avgifter som du har på dina pensionsförsäkringar idag.

Genom en informationsfullmakt tar SBRs Försäkringsservice in uppgifter om dina pensionspengar från pensionsbolagen och sammanställer dem på ditt personliga konto.

För att ladda ner en informationsfullmakt, klicka här eller nedan under dokumentfliken.

Vi undersöker vilka avgifter du betalar på dina försäkringar idag och ger dig alternativa lösningar.

Efter att vi gjort en sammanställning och presenterat alternativa lösningar tar vi kontakt med dig för att diskutera hur vi ska gå vidare.

Vi hjälper dig med blanketter och är med under hela processen vid eventuella förändringar av ditt sparande.

Att SBRs Försäkringsservice samlar in information om dina försäkringar och visar dig alternativ är alltid helt kostnadsfritt.

Hur tjänar SBRs Försäkringsservice pengar

Om man önskar ta del av de rabatterade avgifter som vi förhandlat fram med försäkringsbolagen måste man bli kund hos SBRs Försäkringsservice och Philipsson & Partner. Vi får då en ersättning från försäkringsbolaget baserat på inbetalda premier och försäkringskapital.

Väljer man att flytta pensionskapitalet till SBR-Pension Flexliv får vi en ersättning från Catella och Danica som baseras på det inflyttade kapitalet.

Innan några eventuella förändringar görs av dina pensionsförsäkringar gör vi en beräkning där det tydligt framgår om det kostar något för dig och hur mycket SBRs Försäkringsservice får i ersättning.

Att SBRs Försäkringsservice samlar in information om dina försäkringar och visar dig alternativ är alltid kostnadsfritt.

Dokument