Ansvarsförsäkring för icke medlemmar

Går du i tankarna på att starta eget? Har du tidigare erfarenhet från bygg och/eller besiktning?

SBR försäkringsservice har möjligheten att erbjuda försäkring för dig som inte är ansluten till SBR men som har avtal med SBR att använda och arbeta enligt SBR modellen.

I samband med en överlåtelsebesiktning vilar ett stort ansvar på dig som besiktningsman.
Med SBRs Ansvarsförsäkring för IAB (Icke anslutna besiktningsförrättare) kan du känna dig trygg om det som inte får hända ändå händer.

Denna ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan tecknas av Icke anslutna besiktningsförrättare, som tecknat avtal med SBR enligt nedan.

Premie och förutsättningar

Premien består av två delar, en rörlig och en fast del.

Fast del:
Icke ansluten besiktningsförrättare (IAB) : 10 000kr

Rörlig del:
Se under fliken "Dokument" för premietabell.

Krav på dig som besiktningsförrättare för att teckna försäkringen:
 - 5 års erfarenhet
 - Genomgått SBRs kurs för överlåtelsebesiktning
 - Skrivit godkänd tentamen
 - Arbetar enligt SBR-Modellen
 - Deltagande i symposier enligt bestämmelser för överlåtelsebesiktningsgruppen

Avtal med SBR för nyttjande av SBR modellen

Du som ännu inte uppfyller kraven för medlemskap i SBR, men som genomgått SBRs grundkurs för överlåtelsebesiktning och skrivit godkänd tentamen, erbjuds att teckna avtal med SBR för nyttjande av SBR-Modellen, SBRs försäkring och få tillgång till nyheter och information genom överlåtelsebesiktningsgruppen.

Vad ingår i kursen?
 - SBRs mall för överlåtelsebesiktning samt årlig uppdatering
 - Rätten att teckna SBRs konsultansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning
 - Kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon.
 - Förtur till symposier för överlåtelsebesiktning
 - Nyheter i branschen, information genom överlåtelsebesiktningsgruppens styrelse

Vad ingår inte?
 - Titeln "Av SBR Godkänd"
 - Nyttjande av SBRs logotyper
 - Medlemskap i expertgruppen för överlåtelsebesiktning
 - Nyttjande av plats i sökfunktioner på SBRs hemsida
 - Övriga medlemsförmåner

Krav
 - Deltagande i symposier enligt bestämmelser för överlåtelsebesiktningsgruppen
 - Arbeta enligt SBR modellen
 

Dokument