Teckna trygghetsförsäkring

SBR har inlett ett samarbetet med If som innebär att du som medlem i SBR har du möjlighet att köpa försäkringar förmånligt. Vi har plockat ihop de viktigaste försäkringarna du behöver i våra trygghetspaket.

Lilla Trygghetspaketet
I vårt lilla trygghetspaket ingår en sjukvårdsförsäkring. Med en sjukvårdsförsäkring behöver du inte vänta i långa köer till specialistvård eller operation. Vår vårdplanering med erfarna sjuksköterskor guidar dig till rätt vård med bara ett telefonsamtal.

Stora Trygghetspaketet
Vårt stora trygghetspaket omfattar förutom sjukvårdsförsäkring också en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Livförsäkring ger dina närmaste ett ekonomiskt skydd om det otänkbara skulle inträffa och du skulle avlida.

Livförsäkringen är ett skattefritt engångsbelopp som utbetalas till din partner eller barn i första hand. Det går också bra att själv välja förmånstagare genom att skicka in ett förmånstagarförordnande, blankett »

Med Ifs olycksfallsförsäkring har du skydd dygnet runt. Försäkringen ger bland annat ersättning för kostnader för läkarvård och resor i samband med olycksfall. Om du skulle få en bestående nedsättning av en olycka kan du få en större engångsutbetalning, så kallat invaliditetsbelopp.

Förköpsinformation

Nedan ser du information om vad försäkringarna innehåller och vad de kostar:

Stora trygghetspaketet innehåller:

  • Sjukvårdsförsäkring med 500 kronor i självrisk*
  • Livförsäkring, försäkringsbelopp 6 prisbasbelopp**
  • olycksfall, försäkringsbelopp 30 prisbasbelopp**
Ålder Kostnad/månad
-29 258
30-39 302
40-49 425
50-59 561
60-67 758

Lilla trygghetspaketet innehåller:

  • Sjukvårdsförsäkring med 500 kronor i självrisk*
Ålder Kostnad/månad
-29 193
30-39 231
40-49 343
50-59 451
60-67 570
68-74 1212

* självrisk betalas en gång per skada direkt till den läkare som du träffar
** ett prisbasbelopp för 2016 är 44 300 k

Vem kan köpa försäkringarna?

Alla som är medlemmar i SBR kan ta del av erbjudandet. Även de anställda i företag som ägs av medlemmar i SBR
och deras familjemedlemmar kan köpa försäkringen.

Hur gör jag?

Det är enkelt att köpa våra försäkringar. Allt som krävs är att du är fullt arbetsför när du ska köpa försäkring. Med fullt arbetsför menas att du inte är sjukskriven till någon del eller får sjukersättning eller sjuklön från arbetsgivaren. Ange dina personuppgifter nedan och skicka in, försäkringen börjar gälla från det att du skickar in ansökan.
Genom att gå vidare i processen så intygar jag att samtliga som ansöker om försäkringen är fullt arbetsföra* och att jag har tagit del av förköpsinformationen.

Om du köper försäkring före 31 juli 2016 får du dessutom de tre första månaderna gratis!

* Att vara fullt arbetsför innebär att du inte är sjukskriven till någon del eller får sjukersättning eller sjuklön från arbetsgivaren.

Trygghetsförsäkring

Faktureringsadress (om annan än medlems) »

Faktureringsadress

Om annan än medlems

Medförsäkrad anställd »

Medförsäkrad anställd

Medförsäkrad familjemedlem »

Medförsäkrad familjemedlem